Skip to main content.

Công ty Georgia Power

Thông tin về việc chi trả hóa đơn và thanh toán

tùy chọn Thanh toán

Chúng tôi đưa ra nhiều lựa chọn thanh toán và địa điểm thanh toán phù hợp với quý vị. Tìm hiểu cách thức thanh toán hóa đơn của quý vị một cách dễ dàng và tiện lợi.

Tùy chọn Chi trả hóa đơn

Chọn từ một số tùy chọn thanh toán hóa đơn bao gồm dịch vụ FlatBill®(Hóa đơn theo khoản cố định), Budget Bill (Hóa đơn theo ngân sách) và Paperless Billing(Thanh toán hóa đơn không dùng giấy tờ). Tìm hiểu hình thức thanh toán có thể giúp quý vị quản lý chi phí hàng tháng.

Cách thức đơn giản và dễ dàng để bắt đầu, ngừng hoặc chuyển dịch vụ cho ngôi nhà của quý vị.

Chúng tôi cung cấp các hình thức để bắt đầu, ngừng, hoặc chuyển dịch vụ cho ngôi nhà của quý vị một cách đơn giản và dễ dàng. Nhấn vào đây để yêu cầu dịch vụ cấp điện trực tuyến (online).

Các tùy chọn thanh toán truyền thống

Để biết thêm thông tin, Xin vui lòng nhấn vào các mục danh sách để biết thêm chi tiết.

Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến

Các tùy chọn thanh toán cho phép quý vị chọn nơi quý vị muốn thanh toán và phương thức thanh toán. Tất cả tùy chọn thanh toán đều an toàn và bảo mật.

 

Trương mục Thanh toán/Tiết kiệm

Đăng nhập vào trương mục Georgia Power của quý vị để thanh toán hóa đơn bằng cách sử dụng trương mục thanh toán hoặc tiết kiệm của quý vị. Quý vị sẽ không phải trả phí khi sử dụng hình thức thanh toán này. Nếu quý vị chọn thanh toán hóa đơn của mình mà không cần đăng nhập, vui lòng cung cấp thông tin cần thiết về trương mục của quý vị. Để thanh toán hóa đơn trực tuyến bằng trương mục ngân hàng của quý vị, xin bấm chuột vào tùy chọn "Thanh toán Hóa đơn" bên dưới. Chỉ cần bấm chuột vào liên kết "Thanh toán Hóa đơn" dưới đây. Việc đăng nhập này sẽ tạo ra khả năng lưu trữ. Thông tin ngân hàng của quý vị sẽ được lưu lại cho các lần đăng nhập tiếp theo. Nếu quý vị chọn thanh toán mà không cần đăng nhập, quý vị sẽ cần có số trương mục và mã số truy cập của quý vị trên hóa đơn.

Thanh toán Hóa đơn

 

trương mục Ngân Hàng

Quý vị không phải trả phí giao dịch khi sử dụng thẻ ghi nợ của mình. Là khách hàng của chúng tôi, giờ đây quý vị có thể thanh toán trực tuyến hoàn toàn miễn phí bằng thẻ ghi nợ khi quý vị đăng nhập vào trương mục của mình.

Thanh toán Hóa đơn

 

Thẻ Tín Dụng

Quý vị có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng với mức phí dịch vụ là $2.25. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được xử lý thông qua BillMatrix, một công ty độc lập với Georgia Power. Vì thế quý vị phải trả thêm một khoản phí dịch vụ là $2.25 cho mỗi giao dịch. Quý vị cần có số trương mục của mình.

Chuyển đến Công ty BillMatrix

 

Phương thức thanh toán khác

Dịch vụ CheckOut™ của Georgia Power là một phương thức chi trả hóa đơn dễ dàng và thuận tiện tại địa điểm mua sắm. Quý vị sẽ thấy mã vạch in trên hóa đơn của mình, hoặc quý vị cũng có thể tìm thấy mã vạch của mình trên trang web của chúng tôi, sau đó chỉ cần đem mã vạch đến một địa điểm liên kết bán lẻ gần quý vị để thanh toán hóa đơn Georgia Power của quý vị.

Cách Nhận mã Vạch

Các Hình Thức Thanh Toán Khác

Địa điểm thanh toán được ủy nhiệm (APL)

Chúng tôi luôn nỗ lực để việc giao dịch với chúng tôi trở nên đơn giản. Chúng tôi đã bổ sung hơn 4,000 địa điểm thanh toán được ủy nhiệm, nhờ vậy quý vị có thể chọn thời gian và địa điểm thanh toán thuận tiện cho mình. Quý vị có thể thanh toán khi mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ như Kroger, Walmart, Publix và Kmart.

Tìm hiểu thêm về các địa điểm thanh toán được ủy nhiệm.

 

Gửi thư thanh toán tới:

Gửi thư thanh toán tới:
Georgia Power Payments
96 Annex
Atlanta, Georgia 30396

LƯU Ý: Xin lưu ý cung cấp số trương mục Georgia Power của quý vị nếu quý vị gửi thư thanh toán theo hình thức bưu phẩm bảo đảm. Việc gửi thư thanh toán có thể mất từ 3 đến 5 ngày hành chính để xử lý và đăng lên trương mục của quý vị.

 

Thanh toán qua diện thoại

Quý vị có thể gửi thanh toán qua điện thoại 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần. Xin gọi số 1-800-672-2402 để được chuyển trực tiếp đến Hệ thống thanh toán của Georgia Power thông qua công ty BillMatrix. Quý vị sẽ cần cung cấp số trương mục Georgia Power của mình. Phí dịch vụ là $2.25 và quý vị có thể sử dụng trương mục thanh toán/tiết kiệm, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của mình để thanh toán khoản phí này.

 

Auto Pay (Thanh toán tự động)

Với dịch vụ Auto Pay giúp việc thanh toán hóa đơn tiền điện trở nên vô cùng đơn giản. Quý vị sẽ tiếp tục nhận hóa đơn như bình thường, nhưng trên hóa đơn sẽ không có lời nhắc "Vui lòng thanh toán trước ngày". Thay vào đó, quý vị sẽ thấy ngày tháng mà số tiền trên hóa đơn sẽ được trích từ trương mục ngân hàng của quý vị.

Đăng ký dịch vụ Auto Pay

Tùy chọn Chi trả hóa đơn

Để biết thêm thông tin, Xin vui lòng nhấn vào các mục danh sách để biết thêm chi tiết.

Flat Bill (Hóa đơn theo khoản cố định)

Chỉ cần đăng ký FlatBill® và hóa đơn hàng tháng của quý vị đều như nhau trong một năm. Không có hóa đơn tăng trong mùa hè nóng bức hoặc mùa đông lạnh giá - chỉ một khoản tiền đều nhau. Hơn hết, khoản tiền tính theo đô la của Dịch vụ FlatBill được tùy chỉnh và tính đến việc sử dụng điện trong quá khứ, thời tiết dự kiến trong 12 tháng tới. Dịch vụ FlatBill của quý vị bao gồm một khoản phí bổ sung để đảm bảo không có thay đổi về số tiền thanh toán của quý vị do sự thay đổi nhiệt độ trong năm, thay đổi về cước phí điện, giá nhiên liệu, hoặc bất kỳ thay đổi nào trong việc sử dụng điện của quý vị.

Vào cuối kỳ hạn sử dụng dịch vụ FlatBill (sau 12 tháng), quý vị sẽ nhận được lời mời trong hóa đơn để tiếp tục kỳ hạn FlatBill 12 tháng tiếp theo. Đề nghị này cho biết số tiền cập nhật mới dựa trên hạn mức sử dụng thực tế của quý vị trong 12 tháng qua và việc sử dụng dự kiến trong 12 tháng tới nếu quý vị chọn tiếp tục dịch vụ FlatBill. Không cần phải thanh toán đúng hạn hoặc trả chậm. Điều đó có nghĩa là không phải thanh toán bất ngờ tại cuối kỳ hạn!

Thông tin về việc hủy đăng ký sớm: Dịch vụ FlatBill được đảm bảo và sẽ không thay đổi trong khoảng thời gian 12 tháng. Tuy nhiên, nếu quý vị rút khỏi chương trình FlatBill trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng 12 tháng, quý vị có thể phải trả thêm một khoản tiền phí. Nếu quý vị ngừng sử dụng dịch vụ FlatBill trước kỳ hạn, và nếu lượng điện mà quý vị sử dụng theo cước phí trước khi không dùng FlatBill lớn hơn số tiền mà quý vị đã thanh toán theo chương trình FlatBill, quý vị sẽ phải trả khoản chênh lệch đó.

Đăng ký sử dụng dịch vụ FlatBill

Điều khoản và Điều kiện

Budget Bill (Hóa đơn theo ngân sách)

Nhờ dịch vụ Budget Bill, quý vị sẽ không còn phải trả những khoản cước phí quá cao mà có thể thực sự gây ảnh hưởng đến ngân sách của quý vị, bởi vì giờ đây quý vị chỉ cần thanh toán khoản tiền gần tương đương như nhau cho mỗi tháng, dựa trên mức trung bình sử dụng điện 12 tháng trước đó của quý vị.

Nếu quý vị đã được tính hoá đơn trong 12 tháng theo địa chỉ hiện tại của quý vị và có điều kiện tín dụng tốt theo đánh giá của Georgia Power, quý vị có quyền sử dụng dịch vụ Budget Bill. Để hội đủ điều kiện, hóa đơn hàng tháng trung bình của quý vị không thể vượt quá $5,000.

Số tiền hóa đơn hàng tháng có thể thay đổi theo từng tháng dựa trên mức sử dụng của khách hàng. Khách hàng có thể hủy bỏ dịch vụ Budget Bill bất kỳ lúc nào thông qua điện thoại hoặc mạng trực tuyến. Sau khi hủy bỏ dịch vụ Budget Bill hoặc ngừng cung cấp dịch vụ điện, số tiền còn thiếu lại hoặc số tiền đã trả dư sẽ được tính vào trương mục của quý vị.

Đăng ký ngay bây giờ đối với dịch vụ Budget Bill

Paperless Bill (Thanh toán hóa đơn không dùng giấy tờ)

Khi quý vị đăng ký sử dụng dịch vụ Paperless Bill, quý vị sẽ nhận được thông báo hóa đơn điện tử mỗi tháng thay vì hóa đơn bằng giấy. Ngoài sự tiện lợi, các hóa đơn không dùng giấy tờ cũng giảm bớt sự bừa bộn và loại bỏ những rắc rối khi sử dụng tem và thanh toán qua bưu điện. Dịch vụ dễ sử dụng, đăng ký đơn giản và hiệu quả đối với môi trường.

Nhờ dịch vụ Paperless Bill, quý vị cũng sẽ:

 • Nhận văn bản thông báo hoặc email hàng tháng ngay khi có hóa đơn của quý vị.
 • Nhận quyền truy cập thiết lập văn bản hoặc trình nhắc nhở qua email, do đó quý vị không cần phải lo lắng về việc bỏ lỡ ngày đến hạn trả hóa đơn.
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc - không cần thiết sử dụng tem phiếu và đi lại đến bưu điện.

Quý vị có thể đăng ký ngay hôm nay chỉ qua ba bước đơn giản:

 1. Đăng nhập vào trương mục của quý vị, hoặc đăng ký nếu cần.
 2. Chuyển tới Tùy chọn Chi trả hóa đơn.
 3. Chọn dịch vụ Paperless Billing và Đăng ký 

Cách thức đơn giản và dễ dàng để bắt đầu, ngừng hoặc chuyển dịch vụ cho ngôi nhà của quý vị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng kéo xuống để xem các nội dung trong trình đơn

Bắt đầu Dịch vụ

Dịch vụ có thể được kết nối ngay tại nhà mới mỗi ngày trừ ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ. Dịch vụ ngày kế tiếp có sẵn đối với các đơn yêu cầu được nộp trước nửa đêm.

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ trực tuyến hoặc qua điện thoại, quý vị cần phải:

 • Họ tên của quý vị (hoặc người đứng tên trương mục chính, nếu khác)
 • Địa chỉ dịch vụ (nơi kích hoạt việc cấp điện)
 • Thông tin về quận, lô và khu phố (nếu là nơi cư trú mới)
 • Điện thoại nhà
 • Số điện thoại khác (số đ/t nơi làm việc, v.v.)
 • Số An Sinh Xã Hội (của người đứng tên trương mục)
 • Tên người phối ngẫu hoặc quý vị cùng phòng
 • Địa chỉ gửi thư (nếu khác địa chỉ dịch vụ)
 • Ngày có hiệu lực nếu quý vị muốn kích hoạt sử dụng dịch vụ (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
 • Thông tin liên hệ tạm thời để chúng tôi sử dụng trong quá trình lắp đặt
 • Mô tả về các trở ngại khi tiếp cận, như cửa bị khóa, có chó, v.v....

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ ngày kế tiếp đối với các đơn yêu cầu dịch vụ mới mà có yêu cầu lắp đặt hoặc các công việc xây dựng khác (đào, v.v.).

Quý vị có thể được hướng dẫn cung cấp thông tin bổ sung nhằm hoàn tất đơn yêu cầu của quý vị. Nếu cần bổ sung thêm thông tin, vui lòng gửi email tới r2gpcrpb@southernco.comhoặc gửi fax đến404-707-2501.

Bắt đầu Dịch vụ

Ngừng/Gián đoạn Dịch vụ

Dịch vụ có thể bị gián đoạn tại nhà mới mỗi ngày ngoại trừ ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ. Dịch vụ ngày kế tiếp có sẵn đối với các đơn yêu cầu được nộp trước nửa đêm.

Quý vị sẽ cần đưa ra thông tin sau để yêu cầu dừng sử dụng dịch vụ:

 • Số trương mục trên hóa đơn của quý vị
 • cung cấp truy cập trương mục của quý vị từ hóa đơn của quý vị
 • Ngày có hiệu lực nếu quý vị muốn kích hoạt dừng sử dụng dịch vụ
 • Địa chỉ nơi quý vị muốn chúng tôi gửi hóa đơn cuối cùng

Ngừng Dịch vụ

Chuyển dịch vụ cấp điện sang dịa chỉ khác trong phạm vi cung cấp dịch vụ của Georgia Power

Nếu quý vị chuyển từ một nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ cung cấp dịch vụ của chúng tôi sang một vùng khác, tất cả những gì quý vị cần làm là điền vào biểu mẫu Chuyển đổi Dịch vụNgay khi quý vị điền vào biểu mẫu: Dịch vụ điện của quý vị sẽ bị ngắt kết nối tại địa chỉ hiện tại vào ngày được quý vị chỉ định. Dịch vụ điện của quý vị sẽ được kết nối tại địa chỉ mới của quý vị vào ngày quý vị chỉ định.

Quý vị sẽ cần đưa ra thông tin sau để yêu cầu chuyển đổi dịch vụ:

 • Thông tin cần thiết từ địa điểm hiện tại của quý vị: Số trương mục trên hóa đơn của quý vị
 • cung cấp truy cập trương mục của quý vị từ hóa đơn của quý vị
 • Ngày có hiệu lực nếu quý vị muốn kích hoạt dừng sử dụng dịch vụ tại nơi cư trú hiện tại của mình
 • Thông tin về địa chỉ mới của quý vị: Địa chỉ dịch vụ (nơi kích hoạt việc cấp điện)
 • Thông tin về quận, lô và khu phố (nếu là nơi cư trú mới)
 • Điện thoại nhà
 • Số điện thoại khác (số đ/t nơi làm việc, v.v.)
 • Họ tên người trưởng thành được ủy nhiệm
 • Địa chỉ gửi thư (nếu khác địa chỉ dịch vụ)
 • Ngày có hiệu lực nếu quý vị muốn kích hoạt dịch vụ tại nơi cư trú mới của quý vị
 • Mô tả về các trở ngại khi tiếp cận, như cửa bị khóa, có chó, v.v....

Chuyển đổi Dịch vụ

Xây dựng mới

Để hỗ trợ các dự án của quý vị, trang web trực tuyến của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Georgia Power sẽ kết nối dịch vụ mới ngay khi tất cả các nghĩa vụ của khách hàng được đáp ứng và bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi về thời gian dịch vụ sẽ được chủ động thông báo. Sau khi nhận được yêu cầu về dịch vụ mới, Kỹ sư Georgia Power sẽ liên hệ với quý vị trong hai ngày làm việc để xét duyệt các yêu cầu về địa điểm lắp đặt và lập kế hoạch "Sẵn sàng cho Ngày sử dụng Dịch vụ". Khách hàng phải hoàn tất mọi nghĩa vụ của mình trong hai ngày làm việc trước khi "Sẵn sàng cho Ngày sử dụng Dịch vụ" để Georgia Power kết nối dịch vụ đúng tiến độ.

Câu hỏi thường gặp

Để biết thêm thông tin, vui lòng kéo xuống để xem các nội dung trong trình đơn

Làm cách nào để liên lạc với Georgia Power?

Nhân viên phục vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi theo số máy 1-888-660-5890 và yêu cầu Thông dịch viên.

Tôi có phải trả tiền đặt cọc khi tôi đăng ký dịch vụ mới không?

Nếu quý vị chưa xác lập điểm tín dụng với với chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu thanh toán khoản tiền đặt cọc đảm bảo trước khi dịch vụ được thiết lập. Chúng tôi sẽ có một thang điểm tín dụng thông qua một cơ quan báo cáo tín dụng nhằm xác định liệu khoản tiền đặt cọc này có cần thiết cho trương mục của quý vị. Nếu quý vị biểu phí phải trả tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ hoàn lại khoản tiền đặt cọc của quý vị, kèm theo lãi suất, nếu quý vị phải trả các khoản thuế cư trú đúng hạn trong 12 tháng liên tục. Việc hoàn trả sẽ được áp dụng dưới dạng một khoản tín dụng vào bản sao kê thuế của quý vị.

Khoản tiền đặt cọc được xác định như thế nào?

Khoản tiền đặt cọc căn cứ theo việc sàng lọc tín dụng và bất kỳ khoản dư nợ quá hạn nào chưa được thanh toán. Nếu được yêu cầu, khoản tiền đặt cọc đối với một trương mục cư trú có thể gấp đôi hóa đơn hàng tháng tại nơi cư trú (dựa vào lịch sử sử dụng tại địa điểm).

Liệu có cách nào để tránh phải trả khoản tiền đặt cọc không?

Khoản tiền đặt cọc là biểu phí đối với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ; tuy nhiên, khoản tiền đặt cọc có thể được miễn trừ tùy thuộc vào kết quả đánh giá tín dụng.

Có bất kỳ khoản phí nào không?

Có. Phí thiết lập dịch vụ là $30 sẽ được tính vào hóa đơn tháng đầu của quý vị.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể tiến hành thanh toán đúng hạn? Tôi có thể gia hạn thanh toán không?

Nếu quý vị không thể thanh toán hóa đơn của mình trước ngày đáo hạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-888-660-5890 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customerservice@southernco.com để yêu cầu gia hạn thanh toán. (Xin cung cấp số trương mục, cung cấp An sinh Xã hội, hoặc số điện thoại khi quý vị gọi tới.) Nếu quý vị không thể thanh toán hóa đơn của mình, xin liên hệ ngay với chúng tôi để bàn thảo về cách thức thanh toán.

Thông tin này đã được thông dịch để thuận tiện cho việc tham khảo của quý vị. Để biết thêm thông tin chưa được thông dịch ở đây, vui lòng gọi tới 1-888-660-5890 và yêu cầu Thông dịch viên. Để trải nghiệm trang web đầy đủ của georgiapower.com theo ngôn ngữ của quý vị, xin tải xuống phần mềm Google Chrome và chọn cài đặt thích hợp.

Xin lưu ý rằng quý vị đang được chuyển đến trang mới không được dịch ra tiếng Việt. Trang này bằng tiếng Anh. Để xem trang này hoặc bất kỳ trang nào khác trêngeorgiapower.com bằng Tiếng Việt, xin tải xuống và cập nhật cài đặt ngôn ngữ thích hợp trong một trong các trình duyệt internet sau.

Máy tính: Tải phần mềm Google Chrome
Máy tính bảng/Điện thoại di động: Tải ứng dụng bing
NÚT: "Đi tới trang (liên kết tới liên kết ẩn hiện tại)"