Skip to main content.
COVID-19

Ứng Phó Của Công Ty Đối Với Dịch COVID-19

Các Câu Hỏi Liên Quan đến Doanh Nghiệp

 

Dưới đây quý vị sẽ tìm thấy những thông tin thường được hỏi liên quan đến nỗ lực của chúng tôi đối với COVID-19 cho những khách hàng là doanh nghiệp.

Nếu bạn có thắc mắc về cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục cung cấp dịch vụ an toàn và ổn định, hoặc các chương trình ưu đãi, nguồn lực và đề xuất nào khác, vui lòng liên hệ chúng tôi. Liên hệ chúng tôi qua hình thức trò chuyện hoặc các kênh xã hội khác của chúng tôi.